De Weijer

De Cas Spijkers Academie in Boxmeer is gevestigd in De Weijer.

Er was eens………De Weijer “Het zal dicht bij het jaar 900 zijn – het jaar waarin de eerste vage sporen van een kleine versterkte nederzetting tussen de Maas en de oude Romeinse heerbaan definitieve historische contouren krijgen – dat er aan een kleine drinkplaats voor vee tussen de maasduinen een hoeve staat. Wanneer dan de Heer van de Beneden Maasgouw het gebied, dat het Roode Land wordt genoemd, als bruidschat wegschenkt aan een Gelders ridder – ene Gerlachus van Pont – wordt deze hoeve al lange tijd bewoond door de christelijke herders: d.w.z. door de priesters die de zorg hebben voor het geestelijk welzijn van de boerenbevolking in de regio tussen Peel en Maas.

De funktie van De Weijer als pastoorswoning (en de nabijgelegen boerderij Ingen Elsen) duurt tot 1606. Dan krijgt pastoor Joannes vander Lynden van de gravin-regentesse Anna van den Bergh een nieuw huis (de Weem) en een hofwoning (Ingen Elsen). Rond 1660 wordt De Weijer de vaste woonplek van de Boxmeerse drossaards. Na drost Johan Baptist komt het in bezit van de familie De Raet, die er 4 generaties zal blijven. Na 1844 wijzigt de bestemming van De Weijer radicaal: in het gebouw komt eerst een leerschool van jongens (1844-1865) en daarna een klooster van de zusters J.M.J. (1865-1972), die vele activiteiten ontplooien: internaat lagere en middelbare scholen, tehuis voor oude mannen en vrouwen, en een huishoudschool. In 1936 krijgen de zusters voor een luttel bedrag het huis en park van Ingen Elsen in bezit en is het oude complex weer een. In 1974 wordt De Weijer & Ingen Elsen verkocht aan de Gemeente Boxmeer, die het pand na een grondige verbouwing bestemt tot gemeentelijk sociaal-cultureel en educatief centrum. In 1992 wordt het geheel gecompleteerd met een klein en intiem theater.

ROC Nijmegen

De Weijer is een zogenaamd praktijkleerbedrijf van ROC Nijmegen. De opleidingen van de Cas Spijkers Academie worden hier verzorgd onder noemer van sector MBO College de Maasvallei, onderdeel van ROC Nijmegen.