Dagelijkse gang van zaken

Te laat
We verwachten dat je op tijd aanwezig bent.
Je meldt het even aan de studieloopbaanbegeleider als je te laat dreigt te komen. Geef dan meteen aan hoeveel vertraging je opgelopen hebt.

Ziek en beter
Als je vanwege ziekte niet op school kunt zijn meld je dat bij:
- Studieloopbaanbegeleider
- Leermeester van je leerbedrijf
Zodra je beter bent meld je dat tevens bij bovengenoemde personen.

Verzuim
Als je niet op school bent, word je gemist. Door je studiegenoten, de docenten, en de studieloopbaanbegeleider. Omdat uitvallen uit de opleiding bijna altijd begint met ongeoorloofd verzuim, nemen we verzuim erg serieus.
Vooral willen we je op het hart drukken: Trek aan de bel als je in een dipje in je motivatie ervaart of al je ergens mee zit. Maak een afspraak met de studieloopbaanbegeleider. In onze ervaring is er altijd een oplossing. Verzuim niet, maar kom naar school!
Je afwezigheid wordt altijd geregistreerd. Verzuim wordt ook altijd gemeld aan de leermeester van je leerbedrijf.

Verlof, vakantie
Voor bijzondere gelegenheden kan door de school bijzonder verlof worden verleend. Deze regelingen zijn in de wet vastgelegd. Daarin staat welke gelegenheid en hoelang er vrij gegeven mag worden. Je doet ruim van te voren een verlof aanvraag bij je studieloopbaanbegeleider.