Kerntaken

Tijdens de studie krijg je te maken met kerntaken, werkprocessen, competenties en LLB thema's.
De kerntaken geven de hoofddoelen aan van de opleiding. Via werkprocessen verwerf je alle competenties die nodig zijn om af te studeren aan de Cas Spijkers Academie. De LLB's lopen als rode draad door de opleiding.

Om de werkprocessen tot een succes te laten worden, heb je kennis nodig. De kennis die nodig is, doe je op tijdens projecten, workshops, colleges, trainingen en buitenschoolse activiteiten.

Projecten
Elke student krijgt 3 chef-projecten per studiejaar. De projecten hebben direct te maken met de exploitatie van het praktijkleerbedrijf en promotionele activiteiten voor de Cas Spijkers Academie en het praktijkleerbedrijf. De volgende projecten kunnen aan bod komen:
- Lunch
- Diner
- Vergaderservice
- Feesten / partijen
- Open dag, beroepenbeurs, vakwedstrijden etc.

Als leidinggevende is de student (onder begeleiding) volledig verantwoordelijk voor zijn chef project. Dit betekent verantwoordelijkheid over het gehele traject van verkoopgesprek met de gasten tot en met de facturering.
De beoordeling van de student als leidinggevende gebeurt via monitoring door iedereen die in zijn omgeving aanwezig is. Deze zogenaamde 360 graden feedback geeft een duidelijke sterkte/zwakte analyse, en vormt een basis om aan zijn competenties te werken en zijn leervraag en doelstellingen bij te stellen.

De projecten waarin de functie van de student leidinggevend is, is tevens een proeve van bekwaamheid. Na alle proeven van bekwaamheid met goed gevolg te hebben afgesloten, heeft de student een uitstroomprofiel dat recht geeft op het diploma.