Bestuur

De Cas Spijkers Academie vestigingen zijn onderdeel van de aangesloten beroepsopleidingen maar vallen wat betreft idee en licentie onder de regie en het beheer van de stichting Cas Spijkers Academie.
In dit bestuur hebben zitting:

Dhr. Theo Pouw, voorzitter
dhr. Jan Kerkhof, penningmeester/secretaris
dhr. Huub Verweij, lid
dhr. Cas Spijkers, lid (overleden op 29 oktober 2011

Verantwoordelijke coördinatoren op de vestigingen zijn:

dhr. Jean Paul Bunschoten (ROC Nijmegen)
dhr. Marc Meulenbelt (ROC van Twente)
dhr. Dolf Willemen (Cingelcollege Breda)