Bestuur

De Cas Spijkers Academie vestigingen zijn onderdeel van de aangesloten beroepsopleidingen maar vallen wat betreft idee en licentie onder de regie en het beheer van de stichting Cas Spijkers Academie.

In dit bestuur hebben zitting:

Theo Pouw, voorzitter
Jan Kerkhof, penningmeester/secretaris

Cas Spijkers, erelid (overleden op 29 oktober 2011)

Verantwoordelijke coördinatoren op de vestigingen zijn:

Jos Geurts (ROC Nijmegen)
Marc Meulenbelt (ROC van Twente)
Dolf Willemen (Cingel College Breda)
Marcel Näring (Cingel College Breda)