Aanmelden

Als je je direct wilt aanmelden voor Locatie Nijmegen, doe je dat bij voorkeur digitaal.
Digitaal aanmelden doe je HIER. Stuur je aanmelding in, samen met (scans van) de volgende documenten:

  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs
  • een kopie van het laatst behaalde diploma, van de laatst behaalde certificaten en de daarbij behorende cijferlijsten en rapporten
  • een motivatiebrief
  • eventuele getuigschriften.